Download
Download this file (cinepRU.pdf)cinepRU.pdf162 kB

CINEPS

 • Virsmas sagatavošana
 • Virsmas sagatavošana sevī ietver:
  - virsmas defektu novēršanu (asas malas, atskabargas, metināšanas šļakatas un tml.);
  - eļļas un taukvielu netīrumu novēršana pēc GOST 9.402-80;
  - rūsas un plāva (oksīdu) tīrīšana ar abrazīvo strūklu līdz pakāpei 2 pēc GOST 9.402-80 vai Sa 2,0 - Sa 2½ pēc ISO 8501-1:1988.
  Ir pieļaujama virsmas mehanizētā attīrīšana un attīrīšana ar roku palīdzību no oksīdiem līdz 3 - 4 pakāpei pēc GOST 9.402-80 (St 2 vai St 3 pēc ISO 8501-1:1988). Pēc virsmas attīrīšanas tā jāatputekļo.
  Mitrums uz attīrītās virsmas nav pieļaujams.
  Laika intervāls pēc abrazīvās attīrīšanas līdz kompozīcijas pirmās kārtas uzklāšanai nedrīkst pārsniegt 24 stundas slēgtā telpā vai 6 stundas – ārā.

  • Grunts sagatavošana darbam

  Grunts tiek gatavota tieši pirms lietošanas samaisot komponentus: rūpīgi samaisa pamatu (komponentu A), pēc tam pastāvīgi maisot tiek pievienots cietinātājs (komponents B). Sagatavoto maisījumu iztur 30 min., tad no jauna samaisa līdz viendabīgam stāvoklim. Ieteicams sagatavoto maisījumu izfiltrēt caur metāla sietu 01-02 (GOST 6613-86) vai caur kaprona sietu ar analoģisku šūnu izmēru, vai caur dubultīgu marli.
  Grunts dzīvotspēja pie 20°C temperatūras sastāda 12 stundas. Ja grunts tiek gatavota citādā daudzumā nekā ir standarta iepakojumā, nepieciešams stingri ievērot komponentu masas attiecības: uz 100 g pamata (komponents A) tiek pievienots 8 g cietinātājs (komponents B). Grunts pagatavošanai jāizmanto tikai sausi un tīri tilpumi.
  Nosacītā viskozitāte gruntij pēc viskozimetra VZ-246 ar sprauslu diametru 4 mm pie 20 °C temperatūras sastāda 30 - 50 c.Ja nepieciešams grunti atšķaida līdz darba viskozitātei tieši pirms klāšanas un ne vairāk kā 5 % no masas. Tiek rekomendēti 646, 649, 650 markas šķaidītāji.Grunts klāšana
  Veicot krāsošanas darbus nepieciešams periodiski apmaisīt grunti, lai nerastos cinka pulvera nosēdumi.
  Grunts CINEPS klāšanas nosacījumi: - apkārtējās vides temperatūra no +5 īdz +40°C;
  - attiecīgs gaisa mitrums - līdz 90%.
  Lai novērstu mitruma kondensāciju uz krāsojamās virsmas ir nepieciešams uzturēt metāla virsmas temperatūru ne mazāku par 3°C virs rasas punkta temperatūras. Grunts CINEPS tiek klāta ar pneimatisko un bezgaisa smidzināšanu, otu un rullīti.

  • Tehnoloģiskies krāsošanas režīmi:
   Bezgaisa smidzināšana
   - smidzināšanas spiediens: 10-20 MPa;
   - sprauslas diametrs: 0,38 - 0,53 mm (0,015 - 0,021 collas);
   Pneimatiskā smidzināšana
   - saspiestā gaisa spiediens: 0,3 - 0,4 MPa;
   - sprauslas diametrs: 1,8-2,2 mm.
   Asās malas, atskabargas, metināšanas šļakatas un citas grūti aizsniedzamās vietas pirms smidzināšanas ieteicams nokrāsot ar otu.
   Pārklājums CINEPS dabīgi žūst. Pirmā slāņa nožūšana līdz “atlobās” (viegli piespiežot pārklājumam pirkstu tas neatstāj pēdas un nelīp) pie gaisa temperatūras (20±2) °C un mitruma(65±5) % sastāda ne vairāk kā 90 min. Slēgtajos dobumos un grūti aizsniedzamās vietās žūšanas laiks palielinās 1,2 reizes.Katrs nākamais slānis tiek klāts pēc tam, kad iepriekšējais nožuvis līdz «atlobās» (viegli piespiežot pārklājumam pirkstu tas neatstāj pēdas un nelīp).Maksimālais starplaiks starp CINEP klāšanas slāņiem sastāda ne vairāk kā 6 mēnešus. Bojātos virsmas apgabalus jānovērš, virsma jāattīra līdz metāliskam spīdumam, jāattauko un jānokrāso. Pārklājuma bojātos posmus vajag novērst, virsmu nopulēt līdz metāliskajam spīdumam, attaukot un aizkrāsot.Kā pārklājuma materiālu var izmantot kompozīciju ALUMOTĀNS (TU 2312-018-112288779-99) un emalju POLITONS-UR (TU 2312-029-112288779-2002), kā arī epoksīda, poliuretāna, hlorvinilīna sapolimēr-vinilhlorīda emaljas. Pārklājuma slānis tiek uzklāts ne ātrāk kā pēc 24 stundām pēc grunts CINEPS pēdējā slāņa uzklāšanas.Pārklājuma izturēšanas laiks līdz ekspluatācijai agresīvās vidēs sastāda 7 diennaktis.Lai nodrošinātu augstu darba kvalitāti nepieciešams ievērot krāsojamā aprīkojuma tehniskās apkopes noteikumus: - veicot krāsošanu ar smidzināšanas metodi ieteicams pirms darba uzsākšanas caur krāsas smidzinātāju izlaist atšķaidītāju;
   - darba pārtraukumos darba smidzinātāja sprauslas ieteicams iemērkt atšķaidītājā; - darba pārtraukumos darba smidzinātāja sprauslas ieteicams iemērkt atšķaidītājā;
   - pēc darba beigām ar grunti CINEPS, visa kompozīcijas sagatavošanas un uzklāšanas aparatūra un aprīkojums jāiztīra ar atšķaidītāju.
   Krāsojamās tehnikas mazgāšanai var izmantot 646, 649, 650 markas šķaidītājus.Grunts CINEPS tīrais patēriņš uz 1 slāni sausa pārklājuma ar biezumu 40 - 60 mkm sastāda 200 – 300 g/m2.

  • Pārklājuma kvalitātes kontrole
  • Pārklājuma biezuma un atgēzijas ārējā izskata kontrole tiek veikta pēc pilnīga pārklājuma nožūšanas - pārklājumam jābūt pietiekami cietam, lai izturētu biezuma mērītāja spiedienu.Ārējais izskats tiek novērtēts vizuāli. Pārklājuma biezumu kontrolē ar magnētiem biezuma mērītājiem.Adgēzija tiek noteikta ar restoto griezuma metodi pēc GOST 15140-78.Pārklājuma rajoni, kas bojāti kvalitātes kontroles laikā jāatjauno līdz nepieciešamajam biezumam.
Uzņēmuma kvalitātes sistēma sertificēta pēc ISO 9001:2000,sertifikācijas institūcija -AeroCert AG (Vācija)
Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers